Hjem / Vinnere av Norsk Smaksskule

Vinnere av Norsk Smaksskule

Del
I år som årene før har det pågått en konkurranse mellom skolene og barnehagene som har deltatt på årets utgave av Norsk Smaksskule. Årets fem vinnere av Norsk Smaksskule er kåret.

Det er allerede mulig å melde seg på Norsk Smaksskules kurs for 2017 ved å klikke seg inn her – som er et gratis kurs for lærere og barnehagelærere i henholdsvis Oslo, Haugesund, Lom og Trondheim. - Vi er svært imponert over det generelle nivået på det arbeidet som legges ned i skoler og barnehager landet over, som deltar på Norsk Smaksskule, sier prosjektmedarbeider Per Ivar Berget. Han understreker at det har vært hard konkurranse og at årets vinnere holder svært høyt nivå.
Les mer om Norsk Smaksskule her.
Årets vinnere er følgende
Drivdalen Barnehage:
- Vi har lagt merke til at Drivdalen Barnehage har drevet aktivt arbeider etter Norsk Smaksskules grunnprinsipper over flere år. Det understrekes også at de over flere år har laget gode dokumentasjoner på at arbeidet med smak skaper resultater hos barna.
- Barnehagen er mye ute å lager mat sammen med barna
- Barnehagen dyrker egne grønnsaker, som barna for være med å dyrke og smake på
- Barnehagen er flink til å benytte seg av ressurser utenfor barnehagen som f. eks besøk hos en potetbonde der barna fikk plukke poteter
Rollag kommunale Barnehage avd-Veggli og avd-Rollag
- En god og fyldig rapport etter et år med aktiv bruk av kunnskap basert på kurset fra Norsk Smaksskule høsten 2016
- Barnehagen har egen kjøkkenhage som de dyrker grønnsaker i, og som barna får smake
- Barnehagen har vært flink til å ta med barna på uteaktiviteter, som for eksempel bærplukking og fruktsanking.
- De har hatt aktivitet i barnehagen med Nevada Berg som også laget mat sammen med barna en dag
- Barnehagene har en plan om å fortsette arbeidet med smak
- Eksemplet som vises til i rapporten, der ungene var på butikken for å handle inn til middag er flott. Her laget barna handlelister, og gikk på butikken for å handle. Dagen etterpå laget de middag av varene de hadde handlet inn.
- Barnehagen kan dokumentere at de har benyttet seg av smaksøvelser gjennom året
- Stort pluss for at selv de minste for lov å være med å lage mat ( Bollebaking med 1. åringer)
- Barnehagen benytter seg av tverrfaglighet når de jobber med smak.
Liøya Barnehage
- Barnehagen arrangere vært år matfestival, der barna får smake på masse nye smaker
- Barnehagen beskriver godt hvordan de vil jobbe med smaksskulen i årene framover
- Barnehagen bruker ressurser på kompetanseheving av ansatte rundt barn og mat
- Barnehagen ønsker å legge til rette for enklere matlaging sammen med barna, i form av et lite skolekjøkken.
- Barnehagen er flink til å ta med seg barna på utflukter, som for eksempel Skogstur med bålmat og besøk i fiskebutikk
- Barnehagen er flink til å engasjere barna i matlagingen
- Barnehagen kan dokumentere at de har drevet smakstrening gjennom året.
Dalsbygda Skole
- Dalsbygda skole har gjennom flere år jobbet med Norsk Smaksskule hvor ulike lærere har deltatt på kurs og levert god dokumentasjon av arbeidet
- Skolen har besøkt lokale produsenter sammen med elevene for å lære om lokal matkultur og råvarer
- Skolen viser til gode resultater i arbeidet med smak. Elevene har fått en lavere terskel for å prøve nye smaker
- Skolen setter fokus på måltidsituasjonen.
- Skolen viser til at de har greid å jobbe tverrfaglig med Norsk Smaksskule
- Skolen har gjennomført jevnlige smaksøvelser
- Elevene har vært ute på bærtur, gårdsbesøk, meieribesøk osv
- Elevene har selv bidratt til å lage rapport.
Kanonen Barnehage:
- Barnehagen har egen kjøkkenhage, som barna lærer om dyrking og hva grønnsakene smaker
- Barnehagen har fokus på måltidsituasjonen
- Barnehagen inkluderer barnas foreldre
- Barnehagen kan dokumentere smaksøvelser gjennom året
- Barnehagen har hatt uteaktiviteter i form av bærturer, matlaging på bål, strandturer osv
- Barnehagen ønsker å jobbe videre med Smaksskulen fordi de ser at det skaper positiv effekt hos barna

Psst! Vinnerene av Norsk Smaksskule 2016/17 får en pengepremie hver på kr 5.000,-.
Vil du være med på neste års utgave av Norsk Smaksskule? Søknadsskjema her.
 

Publisert 
Fredag, 19 mai, 2017
Les også 

Foto: Siv Beate Eggen
(Foto: Siv Beate Eggen) I mange tusen år har husdyra beitet i utmarksområdene våre. Denne høstingen av beiteressursene har foregått både i skog og fjellområder. Folk og buskap fulgte liene oppover fra garden til setra der gras ble forvandlet til melk og ost. Innmarka hjemme på garden fikk dermed stå i fred for dyremuler store deler av vekstsesongen og ble brukt til dyrking av korn, rotfrukter, vinterfôr og andre nyttevekster. Seterdrifta er skriftlig dokumentert i Gulatingslova i middelalderen, og man antar setring var vanlig lenge før loven om den ble nedtegnet.
Styre i Norsk Kulturarv vedtok forrige uke å halvere kontingenten for Olavsrose-innehavere og næringsmedlemmer i inneværende år. (Rudi gard er Olavsroseinnehaver)
Rydd et kulturminne tilbyr skoler, barnehager og idrettslag stipend på kr 4.000,- for å rydde og gjøre det tilgjengelig omkring et kulturminne i sitt nærmiljø. Formålet er at dette skal bygge bevissthet om lokale kulturminner og gjøre barn og unge stolte over sitt nærmiljø. I forbindelse med at skolene nå åpner igjen for fullt neste uke, lyser Norsk Kulturarv på nytt ut midler til å rydde kulturminner. Et av prosjektene tidligere aksjoner var å rydde rundt Dronning Sonja`s barndomshjem på Maihaugen (Foto: Camilla Damgård/Maihaugen)
Det er et stort behov for å åpne sløydsalene igjen. De har vært stengt i mange år, og sløydlærerne er pensjonister. (Det er helt avgjørende å kunne slipe verktøyet for en kunst og håndverkslære. Foto: Hjerleid)