Hjem / Norsk Smaksskule / Søknadsskjema Norsk Smaksskule 2020/21

Søknadsskjema Norsk Smaksskule 2020/21

Norsk Smaksskule vil høsten 2020 vil ha kurs i henholdsvis Oslo, Kristiansand, Lom og Trondheim. Kursene går over to dager – èn teoridag med Einar Risvik og èn dag med praktiske øvelser sammen med kokk.

Kursavgiften er på kroner 1 000,-. Dette inkluderer todagers kurs inkludert lunsj.

Kursoppsettet ser slik ut:

  • Kristiansand 18.-19. august
  • Trondheim 20.-21. august
  • Lom 24.-25. august
  • Lom 25.-26. august
  • Oslo 31. august-1. september
  • Oslo 3.- 4. september