Home / Norangsdalen

Norangsdalen

Del
En tur gjennom trange Norangsdalen byr på vill natur og mange kulturminner.

Norangsdalen er et av landets trangeste dalfører, sterkt preget av kampen mot naturkreftene – en naturkatedral av tinder som Skruven, Slogen, Litlehornet, Smørskredtindene og Jakta. Dalen skal ha vært besøkt av syv europeiske dronninger, blant dem vår egen dronning Sonja.
Dalbunnen består av nedramlet stein. Elva som renner ut av Geilskredvatnet blir stundom borte mellom steinene. På Urasætra er gråsteinshusene til dels er bygd inn i ura til vern mot steinsprang. I sør ruver Kvitegga, i nord Smørskredtindane. Her er det rasteplass med informasjonstavle og flott utsikt. Stavbergsætra – en rekke med små, restaurerte seterhus – er bygd inn i bakken. Her er det også stopplass, med informasjonstavle om gammel seterdrift. I vest ses Stavens 1518 loddrette meter og i nord Nobba med Dronning Victoria-profilen. I Norangsdalens nordende ligger Lygnstøylvatnet. FV655 går gjennom dalen.

Reiserute