Hjem / Node
Mens folk flest hadde late dager, skar Gunnar Aasen og Svenn Kristian Barstad så flisene føk og svetten rant. Dessuten hadde gutta fra Levanger reist...
Under Det europeiske kulturminneåret ble den bredt anlagte kulturminnekongressen i år arrangert i Berlin 18-24 juni. Det ble en stor suksess, som...