Home / Kulturminne / Norveg, Berggården og Sør-Gjæslingan

Norveg, Berggården og Sør-Gjæslingan

Del

Velkommen til "annerledesmuseet" - til engasjerende kulturopplevelser og til en kulturinstitusjon som går aktivt inn i sin samtid! I Norvegs faste utstilling blir du kjent med kyst-Norges utvikling i løpet av 10 000 år gjennom spennende historier, levende kystsamfunn og morgendagens utfordringer. Norveg står som et bindeledd mellom fortid, nåtid og framtid. Vi tilbyr også: Overnatting i rorbuer i fiskeværet Sør-Gjæslingan, vandreteater og guidet omvisning i museets gamle bygninger på Rørvik.

Kart